top of page
MEDIEPOLITIKK
01
INTERNASJONALT ARBEID
03
06
MBL-ÅRET
05
MEDIETALL
04
TARIFFOPPGJØRET
OM MBL

1. mars 2016 var en merkedag. Norge ble første land i verden til å innføre nullmoms på digitale nyhetstjenester. I Norge har vi lang tradisjon for ikke å skattlegge det frie ord, denne tradisjonen videreføres nå inn i den digitale tidsalderen.Momsfritaket er også en viktig anerkjennelse av medienes viktige samfunnsrolle. Og det er positivt at et samlet Storting ønsker at mediebransjen skal lykkes.

Nullmoms, mediemangfold og global konkurranse

MBLs hovedstyre består av 12 medlemmer. Det er 6 kvinner og 6 menn i hovedstyret.

MBL har 14 ansatte, av disse er 11 kvinner og 3 menn.

ANSATTE

MBL har 418 medlemsbedrifter. Se komplett liste over alle medlemstitlene her.

MEDLEMMER

HOVEDSTYRET

12

14

418

ÅRSMELDING
2016
KAPITLER
INNOVASJON & UTVIKLING
ÅRSBERETNING
REVISJONSBERETNING
VEDLEGG
ÅRSREGNSKAP
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
ÅRSREGNSKAP

Kongens gate 14

0153 Oslo

bottom of page