top of page

Lesetallmålingene fornyes 

Vil styrke lokal relevans

Contextual - vinner av MBLs pitchekonkurranse

I forbindlese med NxtMedia Conferencen i Trondheim, inviterte MBL til pitchekonkurranse for startup selskaper. Totalt 21 selskaper var påmeldt til konkurransen, og til slutt fikk ti utvalgte bedrifter presenterte sine ideer på gründerstedet WorkWork. Valget falt til slutt på Contextual, en start-up med utspring fra forskermijøet på NTNU. Firmaet lager en dataplattform for å koble finansnyheter med aksjesalg, og vil gjøre det enklere for folk å kjøpe og selge aksjer.

 

I juryen satt Even Aas-Eng fra Venture Factory, Hildegunn Amanda Soldal fra Dagbladet, Dag Otter Johansen fra Budstikka, Heidrun Reisæter fra NRK, Ann Baekken fra Amedia, Ola E. Stenberg fra VG, Kristian Bruarøy fra TV 2, Rolf Dyrnes Svendsen fra adressa.no og juryleder Tore Andre Godager fra NHST Media Group. Premien de vant var; 100 000 kr i innovasjonsstipend, gratis kontorplasser i 3–6 måneder i en norsk mediebedrift, tilgang til mentorer fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og ulike mediebedrifter og opptak i Tapad sitt propeller program i New York.

Kantar TNS og ComScore vant kontrakten på ny leserindeks. Den nye målingen vil omfatte lesing av alle avisene og magasinenes print- og digitale utgaver, og vil erstatte dagens tre kontrakter: Forbruker & Media,

 

Magasinundersøkelsen og Norsk Internettpanel/Scores. Dette er første gang avishusene og magasinforlagene har samarbeidet om anbud for ny lesertallsmåling. Den nye kontrakten vil gjelde fra 1. januar 2018. Metoden til printmålingene vil ikke bli vesentlig endret fra dagens målesystemer. Det legges imidlertid opp til å teste ut en såkalt "brand first"-metode for avistitlene. Det vil også bli testet ut metoder for å redusere antall intervju.

 

ComScore-løsningen vil også gi lesertall på nettsteder som ikke er omfattet av dagens målesystemer, slik som Facebook og Google. Løsningen åpner også opp for å benytte mediehusenes egne kundedata, og for å etablere en felles DMP. Det vil også bli etablert en ny medieportal med alle relevante tall.

 

MBL mottok 6 anbud, 3 som leverte på hele undersøkelsen og tre som leverte kun på den digitale delen. Anbudene ble vurdert av en utredningsgruppe fra mediehus tilsluttet MBL. Leder av gruppen var Pål Nedregotten i Amedia. I gruppen var ellers Dorota Garbowska fra Egmont. Elin Westvik Andersen fra Aller, Britt Hestnes fra Adresseavisen/Polaris, Ida Ohren og Mikael Buchmann fra VG/Schibsted, Annette Narvestad fra Aftenposten/Schibsted og Frank Jansen fra Dagens Næringsliv. Beslutningen om valget av Kantar TNS/ComScore var enstemmig.

Sammen med 12 lokalaviser utforsker MBL hvordan lokale medieaktører kan styrke egen posisjon i sine markeder. Prosjektet «Lokal relevans» skal vare ut 2016. Til å lede prosjektet har MBL knyttet til seg Morten Holst i Innocode - som er et kompetansemiljø innen innovasjon og digital produktutvikling.

 

Det jobbes med tre forskjellige spor i denne fasen av prosjektet. Den første gruppen tar for seg kommersielle tjenester – som annonseprodukter, ehandel og andre inntektsstrømmer og modeller. Den andre gruppa fokuserer på personalisering, algoritmer og robotsystemer, som teknologier, strategier og løsninger som gjør det mulig for lokalavisa å skape nye tjenester, forbedre eksisterende eller skape nye. Det tredje sporet er alle former for brukerskapt innhold og informasjon, for eksempel hvordan lokalavisa kan utnytte eksternt innhold for å skape et mer relevant produkt.

 «Lokal relevans» kun er et innsiktsprosjekt, men har et internt suksessparameter: at programmet skal avstedkomme faktiske prosjekter og samarbeid.

 

«Lokal relevans»-prosjektet skal ikke bare jobbe med utfordringene lokalavisen står overfor i dag, men også de mange og nye mulighetene de har. En åpenbar utfordring er å være relevant i en tid der brukervanene endrer seg dramatisk. I dag finnes det også ekstremt mange flere muligheter til å lage et lokalt produkt som er mer relevant enn det noensinne har vært før. Teknologi, kilder, mobiltelefoni og samspillet med sosiale medier har åpnet mange dører. Vi skal kartlegge hvordan disse mulighetene kan anvendes ved å gripe inn i deres strategier og deres ideer. Det er derfor dette prosjektet er veldig spennende og stort. Ideen er at avisene skal utveksle erfaringer og informasjon, samt styrke sin posisjon gjennom samarbeid.

Lansering av medielabben

I 2016 ble det tatt ett stort løft for å fremme digital undervisning i skolen. Årets storsatsing var etableringen av medielabben.no, en omfattende digital læringsressurs som viderefører MBLs mangeårige prosjekt med å tydeliggjøre pressens samfunnsrolle og undervise i journalistikk, etikk, kildekritikk og demokrati. Denne nye læringsportalen, som er rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og i videregående skole, er det største enkeltprosjektet fra Avis i skolen som noensinne er blitt lansert. På Medielabben ble det innen utgangen av 2016 tilgjengeliggjort hele 44 videofilmklipp og publisert 13 fagtekster.

 

Samme høst lanserte vi også det nye verktøyet for skoleaviser, skoleaviser.no, en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, i tillegg til at den gjør det mulig for skoler og lokalaviser å ha publiseringssamarbeid.

bottom of page