top of page

Ny europeisk medieorganisasjon -

News Media Europe

26. januar 2016 ble den nye europeiske medieorganisasjon - News Media Europe lansert. Organisasjonen skal fremme interessene til nyhetsmedieindustrien i EU, og samarbeide med andre organisasjoner som representerer de kreative næringene der det er felles interesser. Bak nyopprettede News Media Europe står medieorganisasjoner fra 11 europeiske land. MBL var en av medstifterne og alle de nordiske landene er representert blant medlemmene i den nye europeiske medieorganisasjonen.

 

News Media Europe skal være en fremtidsrettet og ubyråkratisk nettverksorganisasjon. MBLs adm. dir. Randi S Øgrey sitter i styret i News Media Europe. De 11 landene som har grunnlagt organisasjonen er Belgia (Flandern), Kypros, Danmark, Estland, Finland, Nederland, Norge, Irland, Spania, Sverige og Storbritannia. Samlet representerer disse landene utgivere som er verdt over 12 milliarder Euro og mer enn 2100 titler. Organisasjonene i News Media Europe samarbeidet tidligere gjennom medieorganisasjonen ENPA.

WAN-IFRAs mentorprogram med norske medieledere

UD har bidratt finansielt til WAN-IFRAs prosjekter de siste årene, og gjennom MBL har norske medieledere tatt del i mentorprogrammene i nye demokratier. Hildegunn Soldal (Aller) og Helje Solberg (VGTV) har fungert som WAN-IFRA-mentorer på vegne av MBL i to år og det vil innlemmes flere norske medieledere i mentorprogrammene fremover. Rolf Dyrnes Svensen (Adresseavisen), Bernt Olufsen (Schibsted), Ole Werring (Amedia) og Jens Barland (NTNU) var nye mentorer våren 2016.

Dette er de ulike mentorprogrammene:

  • «Media Freedom and Democracy Programme» og «Media Professionals Programme» er opprettet for å styrke uavhengig media og ivareta journalisters trygghet, og er rettet mot mediehus i Myanmar, Kambodsja og Vietnam.

  • «Women in News» er opprettet for å sette fokus på likestilling i mediebransjen og skape flere kvinnelige ledere, og er rettet mot mediehus i Kenya, Malawi og Tanzania.

1. juli 2016 tiltrådte Wout van Wijk (bildet) direktørstolen i den europeiske bransjeorgansiasjonen News Media Europe. 
bottom of page