top of page

Nullmoms, mediemangfold og global konkurranse

1. mars 2016 var en merkedag. Norge ble første land i verden til å innføre nullmoms på digitale nyhetstjenester. I Norge har vi lang tradisjon for ikke å skattlegge det frie ord, denne tradisjonen videreføres nå inn i den digitale tidsalderen. Momsfritaket er også en viktig anerkjennelse av medienes viktige samfunnsrolle. Og det er positivt at et samlet Storting ønsker at mediebransjen skal lykkes. Det er ingen tvil om at det digitale mva-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen. For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser, ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked

 

Inngangen til året var bratt for mange. Mediehusene bedriver balansekunst på høyt nivå; Vi skal både fortsette digitaliseringen og levere på papir. Vi skal utvikle nye inntektsstrømmer, vi skal sikre brukerbetaling og det jobbes intenst med digitale annonseinntekter.

 

Kampen om folks tid fortsetter. 83 prosent av befolkningen brukte norsk redaksjonelt innhold daglig i 2016. Vi må fortsette å vinne brukerne for journalistikken. I jungelen av innhold er redigert innhold minst like viktig som før. Vi ser at brukerne er villige til å betale for medieinnhold. Antall mediehus som fikk betalt for digitalt innhold aksellererte i fjor.

 

Flere og flere mediehus videreutvikler og raffinerer den digitale fortellerteknikken. Ny teknologi gir nye muligheter for å fortelle de gode og viktige historiene på enda bedre måter. Men, ny teknologi vil også gi oss muligheter til å finne de gode historiene på nye måter. Vår evne til å bearbeide store informasjonsmengder redaksjonelt vil bedres radikalt.

På samme måte vil vår evne til å bearbeide store datamengder bidra til at vi vil gi våre lesere bedre opplevelser. Evnen til å tilpasse innholdet til både interesser og kontekst vil bedres radikalt i tiden som kommer. Kort sagt vil vår evne til å være relevant for leserne styrkes. Med dette bakteppet vil våre mediehus bidra til at annonsørene når frem til kundene med sitt budskap på en bedre måte, selvfølgelig innenfor klare og tydelige rammer for kommersielle budskap.

 

For digitaliseringen gir oss både utfordringer og muligheter. En stor utfordring er annonsemarkedet, hvor annonsørene har fått langt flere muligheter, blant annet hos internasjonale giganter som Google og Facebook. Dette er konkurrenter som ikke selv produserer redaksjonelt innhold, og heller ikke betaler særlig mye skatt til Norge.

Den viktige samfunnsoppgaven handler om å gi borgerne både innsyn og oversikt i styringen av samfunnet, og dermed også kunne være aktive deltakere i demokratiet. Vi er godt stilt i Norge. Svært mange lokalsamfunn har en lokalavis, og vi har regionale og riksdekkende aviser både på nett og papir. To allmenkringkastere med både NRK og TV2.

 

Mediemangfold er en demokratisk nødvendighet. Derfor må kommersielle medier ha rammer som muliggjør utvikling. Da kan ikke globale konkurrenter ha helt andre vilkår, og bare skumme fløten. Det er en viktig demokratisk oppgave å sørge for balanse i mediemarkedet.

 

Vår oppgave som MBL er å sikre fremtidsrettede rammevilkår, være den viktige møteplassen og legge til rette for deling av erfaringer.

Randi S. Øgrey

Adm. dir MBL

bottom of page