top of page

MEDIETALL

 

I 2016 nådde mediehusene 83 prosent av befolkningen over 12 år hver dag. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt, og var i 2016 på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene. Avisenes nettaviser, målt gjennom Forbruker & Media, økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 358 000), Dagbladet (1 476 000), Aftenposten (1 214 000), Dagens Næringsliv (513 000) og Bergens Tidende (316 000).

 

For første gang på mange år hadde mange opplagsfremgang. 92 av 228 titler (41 prosent) fikk opplagsvekst i 2016. Opplagsutviklingen er fortsatt preget av overgangen fra papir til betalt digitalt abonnement. Av totalopplaget var 63 prosent komplettabonnement (både papir og digitalt). Men den største økningen har andelen rene digitalabonnement (fra 7,5 prosent til 12,9 prosent). 

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Det rene papiropplaget utgjør 24,1 prosent – ned fra 29,4 prosent i 2015. Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

83 prosent leser daglig norsk innhold 

Papiravis

-12,8%

Nettavis

+2%

Mobil

+2,7%

Økning for mat- og interiørblader

Halvparten av magasingruppene hadde lesertallsvekst i 2016. Samlet hadde magasinlesingen en vekst på 0,9 prosent fra 2015 til 2016. Det er særlig magasingruppene "mat" (+19 prosent) og "foreldre" (+7,8 prosent) som har sterk vekst. Foruten "mat" og "foreldre", er det vekst i gruppene "aktualitet/TV", "bil/båt", "ung/tegneserie", "sport/reise/vitenskap" og "jakt/friluft". Størst nedgang finner vi blant kvinnebladene.

29 prosent av den norske befolkningen (12 år +) leser daglig minst ett magasin. I snitt tas et magasin frem 3,5 ganger og 61 prosent av bladene blir lest hver gang.

De tre bladene med flest lesere er Illustrert Vitenskap, Se & Hør tirsdag og Hjemmet. Fortsatt er Hjemmet Norges største blad, etterfulgt av Se & Hør tirsdag og Familien.

Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent, en mindre nedgang enn året før. I 2016 kom det til 2 nye titler, mens 6 titler gikk inn. Totalt ble det solgt 51 mill. blader i fjor. Bladgruppene "mat" og "bolig/interiør" har opplagsvekst, mens de andre gruppene har opplagsnedgang. Størst nedgang finner vi i gruppene "mann" og "kvinne".

 

Alle de tre bladene med størst opplagsfremgang er interiørblader; Hageliv og Uterom(+9.118), Lev Landlig(+6.287) og Bonytt(+3.458). Både opplag- og lesertallene inkluderer kjøp og lesing av utgavene både på papir og digitalt.

Voksen kvinne

414 176 eks.

Bolig & interiør

328 415 eks.

TV & aktualitet

246 421 eks.

2016 ble ytterligere et svakt år på mediemarkedet, som fikk oppleve nedgang for tredje år på rad. Det siste kvartalet viste at reklameinvesteringene økte i det siste kvartalet i 2016 med 1,6%. Totalt for hele året 2016 gikk reklameinvesteringene tilbake med 2,2%. Markedet omsatte totalt for 19,2 milliarder kroner. IRM spår at markedet stabiliseres i 2017.

 

Til tross for tøffe tider var det flere medier som økte og når all-time-high i 2016. Det gjelder den digitale annonseinvesteringen, men også for TV-reklame, kino og utendørs. Det fjerde kvartalet i 2016 viser en positiv vekst, noe som ga et forbedret veksttakt for de fleste medier. Tapene for mange trykte medier ble noe dempet, samtidig som medier med god vekst fikk et godt kvartal.

 

TV har hentet seg kraftig opp etter et svakt tredje kvartal, og også utendørs avslutter året med sterke tall. Videre ble det en styrking av veksten i internettreklamen noe som er et godt tegn for 2017.

Reklamemarkedet på bedringens vei?

bottom of page